Nábytok pre hotely, reštaurácie a kaviarne

ZOZNAM PRODUKTOV

ZOZNAM PRODUKTOV

ZOZNAM

Návrhy interiérov

Prvým krokom k vytvoreniu Vášho návrhu je orientačné stretnutie. Na tomto stretnutí spolu preberieme Vaše predstavy, farebné a materiálové požiadavky, požiadavky na funkčnosť priestoru a približnú predstavu o časovom horizonte realizácie. Je dôležité zaslať alebo priniesť pôdorys daného priestoru.

V ďalších fázach budeme prechádzať dispozičným riešením priestoru, dizajnovým a materiálovým riešením, výberom zariaďovacích predmetov a podobne – podľa Vami zvoleného rozsahu práce.

stolicky-od-renomovanych-vyrobcov

Ponúkame Vám nasledovné Projektové riešenia, odstupňované podľa náročnosti:

Level A

Základné dispozičné riešenie priestoru.

Klient dostane súbor digitálnych výstupov, ktoré riešia rozmiestnenie zariaďovacích predmetov (stolov, stoličiek, stolárskych výrobkov a nábytkov) v danom priestore na základe požiadaviek klienta. Výstupy neobsahujú farebné a materiálové riešenia.

Cena projektu: dohodou

Level B

Dizajnové riešenie.

Dizajnové riešenie nadväzuje na dispozičné riešenie priestoru. Táto fáza rieši dizajnové prvky interiéru, farebnú kompozíciu, zobrazuje zariaďovacie predmety. Klient dostane súbor farebných záberov interiéru v digitálnej podobe.

Cena projektu: dohodou

Level C

Dizajnové riešenie doplnené dizajn manuálom.

Dizajnové riešenie nadväzuje na dispozičné riešenie priestoru. Táto fáza rieši dizajnové prvky interiéru, farebnú kompozíciu, konkretizuje zariaďovacie predmety, definuje použité materiály. Klient dostane digitálny manuál, ktorý obsahuje sériu farebných záberov interiéru, ktoré sú doplnené zoznamom navrhovaných interiérových prvkov a okótovaných stolárskych výrobkov, pokiaľ sa jedná o atypy. Na základe dizajn manuálu je klient schopný samostatne si interiér zariadiť.

Cena projektu: dohodou

Level D

Dizajnové riešenie vo forme fotorealistických vizualizácií doplnené dizajn manuálom.

Dizajnové riešenie nadväzuje na dispozičné riešenie priestoru. Táto fáza rieši dizajnové prvky interiéru, farebnú kompozíciu, konkretizuje zariaďovacie predmety, definuje použité materiály. Klient dostane digitálny manuál, ktorý obsahuje sériu fotorealistických záberov interiéru, ktoré sú doplnené zoznamom navrhovaných interiérových prvkov a okótovaných stolárskych výrobkov, pokiaľ sa jedná o atypy.  Na základe dizajn manuálu je klient schopný samostatne si interiér zariadiť.

Cena projektu: dohodou

Vyhľadávanie produktov
v našom katalógu