Hotel TATRA, Bratislava

Na hotelových spoločenských priestoroch hotela Tatra v Bratislave sme sa podieľali významnou mierou v zmysle požiadaviek architekta. Do projektu sme dodali stoličky SRA-9921, SRB-9921, jedálenské a kaviarenské stoly, kreslá, sedačky v reštauračnej časti a kožené sedačky a sklenené stoly na recepcii.

V projekte sú použité produkty: